CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL
przy Kwidzyńskim Centrum Kultury

W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10,000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około 1 mln. osób, tj. co piąty obywatel Finlandii.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jest na dwóch poziomach.

Egzaminy ECDL sprawdzają umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia.

Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa więc możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób: 

Obecnie umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia.

 Certyfikaty ECDL są rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.O ECDL

Certyfikat ECDL jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach. Poza Europą certyfikat ten znany jest jako ICDL (International Computer Driving Licence). Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia, a ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.

Czy wiesz że..

- w Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL na podstawie rozporządzenia MNiSW od 12 lipca 2007 roku mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach TI

- na Węgrzech, w Rumunii i w Hiszpanii ECDL jest obowiązującym standardem w administracji publicznej

- w Wielkiej Brytanii ECDL jest wymagany od wszystkich pracowników służby zdrowia

- w Norwegii ECDL jest obowiązkowy dla pracowników firm ubezpieczeniowych

- we Włoszech, Szwajcarii i Egipcie na podstawie umów rządowych ECDL jest standardem w programach edukacyjnych

- w Danii są dopłaty (nagrody) dla urzędników samorządowych posiadających ECDL

- we Włoszech są zniżki w zakupie laptopów dla studentów posiadających ECDL'a

 Oficjalna strona ECDL na świecie to www.ecdl.com

Więcej informacjiJak zdać egzamin

Wybór certyfikatu

Zanim zaczniesz zdawać egzaminy, najpierw musisz wybrać certyfikat, który Cię interesuje. Do wyboru masz całą gamę certyfikatów, opisaną w zakładce Egzaminy ECDL.

Zakładanie konta w systemie

Założenie konta w systemie eECDL.pl jest bezpłatne i może to zrobić każdy kto posiada aktywny adres e-mail. Każdy kandydat ma obowiązek ząłożyć konto przed przystąpieniem do egzmainów. Za pomocą tego konta można:

Konto możesz założyć przechodząc na stronę systemu pod adresem www.eecdl.pl.

Opłata za egzamin:

 1. Zaloguj się do systemu (www.eecdl.pl), następnie wejdź w MENU -> wybierz egzaminy, które Cię interesują
 2. Przejdź do ZAPŁAĆ ZA EGZAMIN
 3. Przejdź do strony serwisu płatności (platnosci.pl) i wybierz sposób zapłaty.
 4. Kupon, który otrzymasz na swój adres mailowy zabierz ze sobą na egzamin.

Jeśli posiadasz voucher na egzaminy ECDL:

 1. Przed podejściem do egzaminu koniecznie zgłoś ten fakt do Polskiego Biura ECDL wysyłając na adres biuro@ecdl.pl następujące informacje:
  • numer Twojego vouchera,
  • numer PESEL,
  • napisz, który moduł wybrałeś.
 2. Wyślij pocztą voucher na adres naszego biura (PB ECDL, 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4

Pamiętaj, ze jeśli masz ważną legitymację szkolną, studencką lub jesteś emerytem 60+ z legitymacją emerycką obowiązują Cię ceny ulgowe.

Ustalenie terminu egzaminu

Masz możliwość skontaktowania się z:

 Egzaminy ECDL

W 2000 roku Kwidzyńskie Centrum Kultury jako jedno z pierwszych uzyskało Certyfikat Jakości PTI ośrodka szkolenia użytkowników informatyki na poziomie podstawowym oraz Certyfikat programu szkoleń. Również od 2000 roku do dnia dzisiejszego w Kwidzyńskim Centrum Kultury przeprowadzane są egzaminy z różnych produktów ECDL.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami i egzaminami do kontaktu z nami, udzielimy praktycznych porad, pomożemy też wybrać odpowiedni certyfikat z wymienionych poniżej:


       ECDL Profile: umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można certyfikować te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to- zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych- program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami,  jako że Fundacja ECDL wprowadza wżycie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ECDL Profile zachęca do uczenia się przez całe życie i do ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych. więcej informacji

       ECDL Base: Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na codzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy:

B1 – Podstawy pracy z komputerem

B2 – Podstawy pracy w sieci

B3 – Przetwarzanie tekstu

B4 – Arkusze kalkulacyjne

Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające sprawne korzystanie z komputera. Więcej informacji

       ECDL Standard: zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych- trzech do wyboru z ośmiu. Pracownik biurowy wybierze zapewne egzaminy z grupy S1, S2, S3, S7; jeśli zajmuje się planowniem projektów, do grupy wyboru dorzuci zapewne S5; jeśli zajmuje się tworzeniem stron internetowych- S6; jeśli zaś zajmuje się projektowaniem czy dokumentacją techniczną- dorzuci S8. Więcej informacji

       ECDL Advanced: w skrócie ECDL-A to układ 4 egzaminów:
- Przetwarzanie tekstu- poziom zaawansowany
- Arkusze kalkulacyjne- poziom zaawansowany
- Bazy danych- poziom zaawansowany
- Grafika menedżerska i prezentacyjna- poziom zaawansowany
Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu może być wydany oddzielny Certyfikat ECDL Profile z określonego modułu- zakresu. Egzaminy te są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkownikach aplikacji biurowych, dla których poziom badany egzaminami z grupy BASE czy STANDARD jest za niski. Więcej informacji

       ECDL PTI STANDARD: Certyfikat ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Więcej informacji

       ECDL Expert: Certyfikat ECDL EKSPERT jest najbardziej zaawansowanym certyfikatem ECDL. Uzyskuje go każdy, kto zda wszystkie cztery egzaminy ECDL ADVANCED w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ECDL. Więcej informacji

       ECDL Profile DIGCOMP:ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W roku 2015 została wprowadzona seria certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP, w celu umożliwienia certyfikacji kompetencji nabywanych w ramach szkoleń finansowanych z EFS a określonych w ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP, przedstawionej jako standard wymagań dla prowadzonych szkoleń w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020", obowiązujących od 2 czerwca 2015 r.Więcej informacji

       ECDL Core (obecnie już nie wydawany): Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Więcej informacji

       ECDL Start (obecnie już nie wydawany): jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL Core. Więcej informacji


       e-Citizen: został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Więcej informacji

       ECDL WebStarter/Web Editing: to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ten zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych. więcej informacji


       e-Urzędnik: Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej. Certyfikat opatrzony jest znakiem "Endorsed by ECDL Foundation", co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina. Więcej informacji


       e-Nauczyciel: e-Nauczyciel jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Więcej informacjiCennik

Informacja dla kandydatów

Płatności kandydatów za wszystkie egzaminy od 1.10.2013 r. odbywają się przez wirtualną kasę www.eecdl.pl/kasa - Przeczytaj poradnik

Informacja dla organizatorów/instytucji

Płatność za egzaminy dla grup odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez PTI. Zamówienie na fakturę powinno być wysyłane są na adres biuro@ecdl.pl kilka dni przed egzaminem.

Aktualny cennik poszczególnych certyfikacji znajduje się na stronie ECDL

 Ważne strony

 

Polskie Biuro ECDL

 

System Egzaminacyjny ECDL

 

Rejestracja nowego konta w systemie ECDL

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

ECDL Foundation
Egzaminatorzy ECDL

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Adres:
Kwidzyńskie Centrum Kultury
ul. 11 Listopada 13
82-500 Kwidzyn

Telefon:
(55) 279 35 28
E-mail:
e-mail: monika.rozycka@ckj.edu.pl