CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL

przy Kwidzyńskim Centrum Kultury

 

 

     

 

Idea ECDL

ECDL na świecie

Ważne strony

Egzaminy ECDL CORE

Egzaminy ECDL START

Egzaminy ECDL e-Citizen

Egzaminy ECDL WebStarter

Egzaminy ECDL Advanced

Egzaminy ECDL e-Guardian

Cennik

Jak zdać egzamin

Przykładowe testy

Materiały

Przykłady certyfikatów

Literatura

 

Certyfikat ECDL START skierowany jest do osób zainteresowanych potwierdzeniem swoich kompetencji w zakresie wybranych czterech, z siedmiu modułów, dostępnych w programie ECDL CORE. 

Ten certyfikat stanowi alternatywę dla osób, które z różnych przyczyn nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego ECDL CORE. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.

Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL CORE, potwierdzając je na karcie EKUK. Na certyfikacie ECDL START będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL START stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

Kilka podstawowych zasad:

  • Osoba podchodząca do egzaminów posługuje się "Europejską Kartą Umiejętności Komputerowych" będącą swoistym indeksem kandydata.

  • Egzaminy można zdawać w różnych Centrach Egzaminacyjnych ECDL i u różnych egzaminatorów, którzy po zdanym module zatwierdzają go podpisem i pieczątką.

  • Kolejność zdawania jest dowolna. 

  • Obowiązuje limit czasowy zdawania egzaminów ustalony na okres 3 lat od momentu zdania pierwszego modułu.

  • Uzupełniona karta wymieniana jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Certyfikat ECDL START zachowuje swoją ważność bezterminowo.

 

Cennik ECDL - Start (4 moduły)

lp.Pozycja Kwota brutto Kwota ulgowa brutto
1.Pierwszy egzamin  162,00 zł 98,00 zł
2.Egzaminy 2, 3 (za każdy egzamin) 62,00 zł 50,00 zł
3.Egzamin 4 62,00 zł 50,00 zł
4.Egzamin poprawkowy 62,00 zł 50,00 zł
                                     Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT.

ECDL Start umożliwia uzyskanie certyfikatu po zdaniu egzaminów z 4-rech dowolnych modułów.

Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu wynosi 25zł brutto.
Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25zł brutto.
Opłaty ulgowe dotyczą młodzieży szkolnej i akademickiej (studenci studiów licencjackich lub magisterskich muszą posiadać ważną legitymację).


Dokumenty ECDL Start

Syllabus ECDL wersja 5.0 (dokument Acrobat Reader, 2,7 MB)

Syllabus ECDL wersja 4.0 (dokument Acrobat Reader, 1,9 MB)

Druk opłaty za egzaminy ECDL (dokument Acrobat Reader, 65 kB)

Druk opłaty za egzaminy ECDL (dokument Microsoft Word, 208 kB)

Testy ECDL Start

Przykładowe testy poziomu podstawowego

Kwidzyńskie Centrum Kultury

Polskie Towarzystwo Informatyczne
 
Polskie Biuro ECDL