CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL

przy Kwidzyńskim Centrum Kultury

 

 

     

 

Idea ECDL

ECDL na świecie

Ważne strony

Egzaminy ECDL CORE

Egzaminy ECDL START

Egzaminy ECDL e-Citizen

Egzaminy ECDL WebStarter

Egzaminy ECDL Advanced

Egzaminy ECDL e-Guardian

Cennik

Jak zdać egzamin

Przykładowe testy

Materiały

Przykłady certyfikatów

Literatura

 

Certyfikat ECDL Core przeznaczony jest dla osób chcących zyskać potwierdzenie posiadania podstaw obsługi komputera poszerzone o zastosowanie pakietu biurowego w podstawowym zakresie. ECDL Core jest idealnym rozwiązaniem dla osób wykorzystujących dobrodziejstwa Technologii Informacyjnej zarówno prywatnie jak i w życiu zawodowym.

Każdy kto chce uzyskać certyfikat ECDL Core musi zdać 7 egzaminów. Sześć praktycznych i jeden teoretyczny. Każdemu egzaminowanemu wydawana jest karta EKUK, na której dana osoba zbiera wszystkie zdane egzaminy. Po skompletowaniu wszystkich 7 egzaminów każdy egzaminowany otrzymuje certyfikat na podstawie karty EKUK. Zakres tematyczny poszczególnych modułów ECDL Core obejmuje:

Egzamin teoretyczny:

Podstawy technik informatycznych- dotyczący użytkowania i zastosowań komputerów.

Egzaminy praktyczne:

Użytkowanie komputerów- znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.

Przetwarzanie tekstów- używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.

Arkusze kalkulacyjne- podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.

Bazy danych- pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

Grafika menedżerska i prezentacyjna- grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.

Usługi w sieciach informatycznych- zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z -autostrady informatycznej.

Wszystkie egzaminy są przeprowadzone przez akredytowanym egzaminatorów w ciągu trzech lat. Kolejne egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy w całej Europie są ekwiwalentne.

Certyfikat ECDL CORE zachowuje swoją ważność bezterminowo.

 

Cennik ECDL - Core (7 modułów)

 

lp.Pozycja Kwota brutto Kwota ulgowa brutto
1.Pierwszy egzamin 162,00 zł 98,00 zł
2.Egzaminy od 2 do 7 (za każdy egzamin) 62,00 zł 50,00 zł
3.Egzamin poprawkowy 62,00 zł 50,00 zł
                                     Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT.

Rozszerzenie kompetencji do poziomu ECDL Core jest możliwe po zdaniu trzech modułów, które nie występują na posiadanym przez beneficjenta certyfikacie ECDL Start.
Ścieżka stosowana tylko w przypadku, gdy kandydatowi wystawiono Certyfikat ECDL Start.

Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu wynosi 25zł brutto.
Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25zł brutto.
Opłaty ulgowe dotyczą młodzieży szkolnej i akademickiej (studenci studiów licencjackich lub magisterskich muszą posiadać ważną legitymację).


Dokumenty ECDL Core

Syllabus ECDL wersja 5.0 (dokument Acrobat Reader, 2,7 MB)

Syllabus ECDL wersja 4.0 (dokument Acrobat Reader, 1,9 MB)

Druk opłaty za egzaminy ECDL (dokument Acrobat Reader, 65 kB)

Druk opłaty za egzaminy ECDL (dokument Microsoft Word, 208 kB)

Testy ECDL Core

Przykładowe testy poziomu podstawowego

Kwidzyńskie Centrum Kultury

Polskie Towarzystwo Informatyczne
 
Polskie Biuro ECDL